24 uur per dag
7 dagen in de week
bereikbaar
0314 - 765 001

Kinderuitvaart (van 1 tot 18 Jaar)
Liefdevol en passend afscheid nemen van je kind(je).

De dood van ons kind, voelt onnatuurlijk.
Ons kind, dat nog een heel leven voor zich had.
Het sprong en genoot, was vrolijk, avontuurlijk.

Het overlijden van je kind raakt je als ouder in het diepst van je hart. Van kinderen hoor je geen afscheid te moeten nemen. En terwijl je overspoeld wordt door emoties, moeten er allerlei praktische zaken geregeld worden. Van het ene op het andere moment moet je gaan nadenken over de invulling van het afscheid van je kind.

Wanneer je kind overleden is of als je weet dat hij/zij binnenkort komt te overlijden kunnen wij jullie adviseren, helpen of alles voor jullie regelen. In de periode van sterven en afscheid nemen hebben wij aandacht voor jullie persoonlijke verhaal, vanwaaruit de verdere begeleiding vorm krijgt. Neem contact met ons op, we zijn 24 uur per dag bereikbaar 0314 765 001.

Wij regelen in navolging van een persoonlijk gesprek alle zaken rondom de uitvaart.

Tijdens de dagelijkse huisbezoeken staan wij jullie bij. Daarnaast kunnen jullie alles volgen door in te loggen op onze site, want wij willen jullie zo transparant mogelijk op de hoogte houden. Dit alles met een persoonlijke en oprechte betrokkenheid.


Belangrijk is dat je als ouder de tijd neemt om bij je kind te zijn.
Wij ondersteunen je bij wat je eigenlijk niet wilt; afscheid nemen. Een afscheid dat door zijn vorm, inhoud en warmte, kracht moet geven voor de toekomst.